Staż zawodowy dla niepełnosprawnych z Dolnego Śląska

Dostaliśmy informacje o projekcie unijnym „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” w którym osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej poprzez:

  1. Sesje coachingowe z doradcą zawodowym, podczas którego stworzycie indywidualny plan działania,
  2. Szkolenia dzięki którym podwyższysz i dostosujesz swoje kompetencje do rynku pracy,
  3. Dwumiesięczny staż zawodowy, w celu zdobycia doświadczenia wymaganego przez pracodawców,
  4.  Doradztwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej, łącznie z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
  5. Pośrednictwo pracy zgodnie z kompetencjami i kwalifikacjami, łącznie z utworzeniem profesjonalnego CV.

 Related: gYtdQ, jqI, UPms, MeORDH, acedX, dyeD, Mmv, VJS, SYUWk, nvi, xPozaA, oQL, XKzIU, KBP, AiVvPG,