Zarząd Fundacji

Sebastian Małecki
Prezes zarządu fundacji
Bartosz Konieczny
Członek zarządu fundacji